Pressemeddelse

Sons and Daughters of the World arrangerer et forløb af 5 besøg til forskellige byer i Danmark som vil få gavn af indsigten i en mors fortælling og i SDWs erfaring med forebyggelse.

Karolina Dam mistede sin søn 26. december 2014 og har siden kæmpet for at forstå, hvad der gik galt. Han blev angiveligt dræbt i Kobane, Syrien under et kollisionsangreb.

Karolina Dam har efterfølgende oprettet organisationen Sons and Daughters of the World (SDW) for at bekæmpe radikalisering og for at sætte fokus på de mange problemstillinger, der er forbundet med det. I sit netværk af forældre og pårørende forsøger SDW at skabe rum, ro, kærlighed og forståelse for de efterladte. SDW forsøger at dække de mange forskellige behov, der er hos forældre og søskende f.eks. sorg støtte, oplysninger om og kontakt til antiradikaliseringsenheder, myndigheder, advokat, og oplysninger om faktiske hændelser i Syrien/Irak. En vigtig del af SDWs arbejde er også at komme bredt ud med historien til den danske offentlighed – både i medier og oplæg. SDW ønsker især at nå ud til minoritetssamfund, som måske ikke ved, hvordan de kan tackle deres børns radikalisering og mistrivsel med hjælp fra danske myndigheder og civilsamfund. Dette vil SDW være med til at oplyse om.

Dette initiativ vil gennem oplysning og inspiration være medvirkende til, at flere forældre og pårørende vil være bedre klædt på til at hjælpe deres børn før det er for sent. SDW har stor erfaring med emnet, og Karolina Dam kan berette af egen historie, hvilket åbner mange døre til grupper, der ikke altid er til at få i tale.

Det er vigtigt, at man kender konsekvenserne og forstår, hvad de unge er igennem for overhovedet at kunne forebygge radikalisering. Sådan et oplæg vil være til stor gavn og nytte for både professionelle, der arbejder med udsatte unge, frivillige i foreninger – og ikke mindst familier og pårørende. Oplæggene vil give de deltagende foreninger/ myndigheder konkrete råd og værktøjer til, hvordan de kan agere og kan være medvirkende til, at skabe en bedre forebyggelse i deres lokalområde og ikke mindst i egne familier. SDW vil i forbindelse med besøgene stå til rådighed for deltagerne med sparring, inspiration og gode råd om, hvad vi som fagfolk, frivillige og familier kan gøre for at forhindre, at unge drenge og piger kommer så langt ud, at de lader sig radikalisere.

Initiativet laves i samarbejde med relevante organisationer og aktører i udvalgte områder i Danmark. Både aktør og lokalitet er nøje udvalgt med henblik på at nå den rette målgruppe; især kvinder og familier fra familier i udsatte boligområder.

De 5 oplæg vil blive afholdt i hhv. Odense, Fredericia, Aarhus, og København (x2), hvor de hovedsageligt vil finde sted i udsatte boligområder.